Criteria goede MaS | Voordelen voor de Stagebieder

Wat is MaS

Doel maatschappelijke stage

Het doel van de maatschappelijke stage (MaS) is dat jongeren iets voor een ander doen en op deze manier kennismaken met de samenleving en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.

Waarom de maatschappelijke stage?

De leerlingen leren via de MaS dat zij verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving en maatschappelijke belangen.

Een dergelijke activiteit kan leerlingen deels voorbereiden op volwaardige deelname aan de samenleving. Ze leren verantwoordelijkheid nemen voor een ander of voor bijvoorbeeld hun vereniging.

De maatschappelijke stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. De jongere wordt maatschappelijk bewust en het doen van vrijwilligerswerk kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Denk aan het opdoen van sociale vaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de stages een soort beroepsgerichte stage worden, om vaardigheden en competenties op te doen voor een later beroep. Of dat organisaties de maatschappelijke stagiair inzetten als een goedkope arbeidskracht. Een maatschappelijke stage kan een leerling natuurlijk wel enthousiast maken voor een bepaald beroep.