VCD als stagemakelaar

De VCD is de stagemakelaar voor de maatschappelijke stages (MaS) in de gemeente Deventer. VCD is zogenoemd de spin in het web tussen organisaties, scholen en leerlingen.

  

De VCD is het kennis-, advies- en informatiepunt rondom MaS in de gemeente Deventer. Voor alle vragen over MaS kunnen organisaties en vrijwilligers bij de VCD terecht. Alle diensten zijn vrijblijvend en zonder kosten voor maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties. De VCD kan helpen bij het bedenken van een goede MaS, meedenken over de begeleiding en deskundigheidsbevordering organiseren voor vrijwilligers.

 

De VCD faciliteert de website www.masdeventer.nl, een digitale informatie- en klussenbank waar leerling en organisatie elkaar weten te vinden. Deze manier van werken scheelt een hoop werk in de administratie en organisatie. Zo hoeft u niet met iedere school apart contact te onderhouden.

Wanneer er een probleem is met een leerling of u heeft een vraag, dan kunt u daarvoor terecht bij de stagemakelaar. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met de co�rdinator op school, u kunt via de stagemakelaar de benodigde gegevens ontvangen.

 

Daarnaast werkt de VCD samen met de scholen om de MaS goed te laten verlopen. Iedere school organiseert de MaS op haar eigen manier. De VCD probeert dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat er een eenduidige werkwijze is in de gemeente Deventer. Dit is voor u als organisatie wel zo prettig.

 

Aan het begin van het schooljaar organiseert de VCD de MaSExpo. Een markt waarin stagebieders en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en waar ook direct matches gemaakt kunnen worden. Ook biedt de VCD af en toe workshops aan over onderwerpen rondom de maatschappelijke stage en werken met jongeren.