Samenwerking scholen

Sinds 2010 is het convenant maatschappelijke stages tussen Gemeente Deventer, het Etty Hillesum Lyceum en de VCD van kracht.

Deze partijen vormen samen de stuurgroep maatschappelijke stage. In het convenant hebben zij de onderlinge samenwerking beschreven en de intentie uitgesproken om de maatschappelijke stage in Deventer zo goed mogelijk te laten verlopen.


De verschillende scholen van het Etty Hillesum Lyceum bepalen zelf de invulling van de MaS op hun school. Voor actuele informatie, neem contact op met de stagemakelaar van de VCD.