Mas

Aan welke criteria moet een MaS voldoen?

  • Een maatschappelijke stage betreft vrijwilligerswerk voor een non-profit organisatie of een maatschappelijk project van een bedrijf waarbij geen sprake is van winstoogmerk;
  • Het moet gaan om een 'extra' activiteit die niet door een betaalde kracht gedaan zal worden. Dit om te voorkomen dat een leerling een goedkope arbeidskracht is;
  • De werkzaamheden zijn van algemeen maatschappelijk nut;
  • De werksituatie van de stagiair voldoet aan de geldende (arbo)wetgeving en regelgeving;
  • Op de tijdstippen dat de stagiair werkt, is er (deskundige)begeleiding aanwezig;
  • De werkzaamheden vinden in principe plaats binnen de gemeente Deventer.
  • De eindverantwoordelijkheid voor de maatschappelijke stages ligt altijd bij de school.


Voor vragen kun je contact opnemen met Michiel ten Bulte, de stagemakelaar van Deventer Doet op 0570-615805 of via [email protected]