Mas

Wat is MAS

Het doel van de maatschappelijke stage (MaS) is dat jongeren iets voor een ander doen en op deze manier kennismaken met de samenleving en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.Waarom de maatschappelijke stage?

De leerlingen leren via de MaS dat zij verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving en maatschappelijke belangen. Een dergelijke activiteit kan leerlingen deels voorbereiden op volwaardige deelname aan de samenleving. Ze leren verantwoordelijkheid nemen voor een ander of voor bijvoorbeeld hun vereniging.


Samenwerking scholen

Sinds 2010 is het convenant maatschappelijke stages tussen Gemeente Deventer, het Etty Hillesum Lyceum en Deventer Doet van kracht. Deze partijen vormen samen de stuurgroep maatschappelijke stage. In het convenant hebben zij de onderlinge samenwerking beschreven en de intentie uitgesproken om de maatschappelijke stage in Deventer zo goed mogelijk te laten verlopen. De verschillende scholen van het Etty Hillesum Lyceum bepalen zelf de invulling van de MaS op hun school. Voor actuele informatie, neem contact op met de stagemakelaar van Deventer Doet.


Deventer Doet als stagemakelaar

Deventer Doet is de stagemakelaar voor de maatschappelijke stages (MaS) in de gemeente Deventer. Deventer Doet is zogenoemd de spin in het web tussen organisaties, scholen en leerlingen.

Deventer Doet is het kennis-, advies- en informatiepunt rondom MaS in de gemeente Deventer. Voor alle vragen over MaS kunnen organisaties en vrijwilligers bij Deventer Doet terecht. Alle diensten zijn vrijblijvend en zonder kosten voor maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties. Deventer Doet kan helpen bij het bedenken van een goede MaS, meedenken over de begeleiding en deskundigheidsbevordering organiseren voor vrijwilligers.

Deventer Doet faciliteert de website www.masdeventer.nl, een digitale informatie- en klussenbank waar leerling en organisatie elkaar weten te vinden. Deze manier van werken scheelt een hoop werk in de administratie en organisatie. Zo hoeft de vrijwilligersorganisatie niet met iedere school apart contact te onderhouden.


Daarnaast werkt Deventer Doet samen met de scholen om de MaS goed te laten verlopen. Iedere school organiseert de MaS op haar eigen manier. Deventer Doet probeert dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat er een eenduidige werkwijze is in de gemeente Deventer. Dit is voor vrijwilligersorganisaties wel zo prettig.

Aan het begin van het schooljaar organiseert Deventer Doet de MaSExpo. Een markt waarin stagebieders en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en waar ook direct matches gemaakt kunnen worden. Ook biedt Deventer Doet af en toe workshops aan over onderwerpen rondom de maatschappelijke stage en werken met jongeren. 

Do's & Dont's op je stageplek

Do's & Dont's op je stageplek

Waar kan ik mijn MaS doen?

Waar een MAS doen?