Mas

MaS=Kans!

Kans 1: Profiteer van de kennis en kwaliteiten van jongeren


Elke generatie groeit op met een aantal overeenkomstige eigenschappen die verbonden zijn aan de tijdgeest. Zo zijn de jongeren van tegenwoordig ware 'whizzkids' in vergelijking met vorige generaties. Maak binnen jouw organisatie gebruik van hun kennis en ervaring op het gebied van computers, internet, mobiele telefonie, etc.


En natuurlijk hebben jongeren nog meer kwaliteiten, zo kan een creatieve leerling mooi elke vrijdag helpen bij de knutselmiddag, en die gezellige kletskous is een leuk gezelschap voor een minder valide leeftijdgenoot die moeilijk contact maakt.


Kans 2: Vele handen maken licht werk


Zet de maatschappelijke stagiair(e)s om de klussen te klaren waar je zelf steeds maar niet aan toe komt, of om dat project op te starten dat maar niet van de grond komt. Bij het aanmelden van een stageplaats op deze website kun je aangeven wat jouw organisatie van de stagiair(e) verwacht.


Kans 3: Een frisse blik op jouw organisatie


Je bent al jaar en dag gewend om te werken volgens vaste patronen, en dat gaat altijd prima. Maar jongeren zijn kritisch en zullen je erop aanspreken als iets makkelijker of efficiënter kan. Hun frisse blik kan zo onverwacht een positieve impuls opleveren voor jouw organisatie.


Kans 4. De jongeren van vandaag zijn dé vrijwilligers in de toekomst!


Door de jongeren een positieve ervaring te bieden bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk, ervaren ze hoe leuk en zinvol het is om zich in te zetten voor een ander. Daarmee is het fundament gelegd om zich in de toekomst ook als vrijwilliger in te zetten. Als organisatie investeer je vandaag dus in de vrijwilligers van de toekomst. Bovendien blijkt in de praktijk dat jongeren soms betrokken blijven bij de plek waar ze de maatschappelijke stage hebben gelopen. En dan zijn zij ook nog eens goede ambassadeurs voor vrijwilligerswerk in hun omgeving; ouders, grootouders en kennissen...


Kans 5. Nieuwe partners voor het vrijwilligerswerk


Rond de maatschappelijke stage ontstaan soms samenwerkingsprojecten met nieuwe partners, zoals bedrijven, scholen en woningcorporaties. De kennismaking tussen deze maatschappelijke partijen kan uitmonden in een samenwerking die zich uitstrekt op een breder terrein dan alleen de maatschappelijke stage.


Kans 6. Een beter imago van vrijwilligerswerk


Eerlijk is eerlijk, vrijwilligerswerk heeft helaas nog steeds een beetje een stoffig imago. Door jongeren via de maatschappelijke stage te laten meewerken in jouw organisatie kun je laten zien dat dit imago het vrijwilligerswerk geen recht doet. Vervolgens zijn de jongeren ook op dit gebied waardevolle ambassadeurs naar het publiek!