Mas

Stagevormen

Welke stages zijn er allemaal?

  • Snuffelstage

Een zeer korte stage waarbij leerlingen even een kijkje kunnen nemen in de keuken van het vrijwilligerswerk.

Voorbeeld: leerlingen helpen bij een knutselmiddag voor gehandicapte kinderen.


  • Actiedag of projectweek

Een stage van één of enkele dagen achtereen, waarbij leerlingen een afgebakende klus uitvoeren voor of binnen een organisatie. Alle leerlingen lopen in diezelfde periode stage.

Voorbeeld: leerlingen organiseren een schoonmaakactie in een wijk.


  •  Lintstage

Een stage van meerdere, niet aaneengesloten dagdelen. De stage wordt binnen een afgebakende periode uitgevoerd. De stage loopt als een lint door deze periode heen.

Voorbeeld: een leerling helpt iedere woensdagmiddag bij de training van de F-jes.


  •  Estafette Stage

Een stage waarbij de leerling een periode actief is als vrijwilliger en daarna het stokje overdraagt aan een andere leerling. De continuïteit voor de organisatie is daarmee gewaarborgd.

Voorbeeld: leerlingen verzorgen de zaterdagmiddagactiviteiten voor kinderen. De activiteiten worden in koppels bedacht. Na een aantal weken nemen andere leerlingen het over en verzorgen nieuwe activiteiten. 


  • Blokstage

Een langere stage van meerdere aaneengesloten dagen.

Voorbeeld: leerlingen voeren een promotiecampagne uit voor een organisatie