Stichting Pluryn

Over Stichting Pluryn

De Pluryn Werkenrode Groep biedt zorg en ondersteuning, gericht op de optimalisering van de kwaliteit van het bestaan van de individuele client. De Pluryn Werkenrode Groep ondersteunt mensen met een handicap van alle leeftijden op weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven in onze samenleving.\n\nActiviteiten\n\nDe kerntaak is zeer intensieve intramurale orthopedagogische behandelingen met als doel de maatschappelijke positie van deze jongeren te versterken en te vergroten. Zo'n 145 medewerkers zetten zich direct en indirect in voor de behandelingen van circa 94 jongeren. Binnen de Beele zijn voorzieningen voor wonen, behandelingen, therapie, school, arbeidsgerichte, dagbestedingen en vrije tijd. Er worden jongens en meisjes behandeld in de leeftijd van circa 11 tot 21 jaar IQ 55-85. Zij wonen hier in leefgroepen die elk worden aangestuurd door een clustermanager en een behandelingscoördinator. De clustermanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling, de behandelingscoördinator voor de inhoud ervan. Verder krijgt elke jongere een persoonlijke begeleider toegewezen. Deze draagt zorg voor de werkplannen en coördineert de praktische uitvoering van de behandeling, zoals afstemming met school, therapieen, weekendregeling en aanschaf van kleding.

Foto's