Depressie Vereniging

Over Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten. De vereniging verschaft informatie over depressie en bevordert een evenwichtige beeldvorming in de samenleving over mensen met depressieve klachten en depressies. \n\nActiviteiten\n\nWil jij je ervaring met depressie inzetten voor anderen? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor verschillende plaatsen in Nederland zijn gespreksbegeleiders nodig voor de begeleiding van onze supportgroepen. Er is veel behoefte aan supportgroepen en de vraag neemt toe. Een supportgroep is een vorm van zelfhulp. Een groep bestaat uit ongeveer 8 mensen die een depressie hebben (gehad). Zij komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij in het dagelijks leven omgaan met hun depressie. Alles wat te maken heeft met depressie is in deze groepen bespreekbaar. De Depressie Vereniging wil met de groepen bijdragen aan het herkennen van signalen en het verminderen van terugval. We doen daar ook onderzoek naar onder de deelnemers. Een supportgroep heeft altijd twee gespreksbegeleiders. De bijeenkomsten vinden één of twee keer per maand plaats (dit verschilt per groep). Wat ga je doen? Jij wilt je eigen ervaring met depressie graag inzetten voor anderen die een depressie doormaken of hebben doorgemaakt. Als gespreksbegeleider doe je dat door een veilig en warm klimaat te scheppen. Je begeleidt de groepsgesprekken en bewaakt het groepsproces. Ook een aantal praktische taken hoort tot je takenpakket; zoals het, indien nodig, opzetten van een nieuwe groep, het regelen van een locatie, deelnemers werven en nieuwe deelnemers verwelkomen en informeren, een stukje administratie…. Wat vragen we van je? Jij kunt heel goed je eigen ervaring met depressie gebruiken zonder dat dit een leidraad wordt voor anderen. Je geeft deelnemers de ruimte om hun eigen weg te vinden, zodat zij zich geaccepteerd voelen in wie zij zijn. Je bent een warme persoonlijkheid en hebt oprechte interesse in anderen. Je voelt mensen aan en stelt hen op hun gemak. Soms lopen bijeenkomsten anders dan je had gepland, met jouw flexibiliteit weet je daar goed op te anticiperen. Houd rekening met een tijdsinvestering van ca. 5 uur per maand. Voor de veiligheid in de groep is het van belang dat je je voor minimaal een jaar aan een supportgroep verbindt. Wat bieden wij? Een unieke mogelijkheid om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een depressie. Uiteraard laten we je niet zomaar los op een groep; je krijgt eerst een 2-daagse training voor gespreksbegeleiders. Je wordt te allen tijde ondersteunt door de regiocoördinator in je eigen regio. Natuurlijk vergoeden wij je gemaakte kosten. Er is een jaarlijkse dag voor vrijwilligers en er is een mogelijkheid voor intervisie. Heb je vragen/interesse? Dan horen we graag van je! Stuur je mail met je gegevens en een korte motivatie naar Heidi Heuvelman, landelijk coördinator van de supportgroepen: [email protected]. We zoeken op dit moment een gespreksbegeleider in Deventer zsm

Foto's