Landschap Overijssel

Over Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur en landschap in de hele provincie Overijssel. Dus niet alleen in de 52 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariërs in het landelijk gebied. Door onderhoud aan houtwallen, boerenerven, lanen, boomgaarden en knotwilgen behoudt het landschap haar unieke karakter. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, het ministerie van LNV, de Nationale Postcode Loterij, sponsoren en beschermers en de inzet van talloze vrijwilligers.\n\nActiviteiten\n\n- beheer 5.000 ha natuur - advies aan particulieren en overheden - ondersteunen en coordineren groene vrijwilligers en MASers - en nog veel meer in het buitengebied van Overijssel zie www.landschapoverijssel.nl

Foto's