RIBW Groep Overijssel

Over RIBW Groep Overijssel

We zijn een innoverende netwerkorganisatie die mensen met (ook) psychische of psychiatrische problemen vanuit vakmanschap, compassie en ondernemerszin ondersteunt bij hun herstel in de samenleving. Uitgangspunt is dat zij vanuit eigen kracht en het eigen netwerk zoveel mogelijk zelf vorm geven aan hun dagelijks leven. \n\nActiviteiten\n\nWij bieden dagbesteding, beschermd wonen en ambulante hulp

Foto's