Raster jongerenwerk

Over Raster jongerenwerk

Onze medewerkers zetten zich in voor een leefbare samenleving voor en door iedereen. Wij willen bereiken dat mensen actief en zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. Iedereen moet daarvoor de kansen en ondersteuning krijgen, ongeacht leeftijd, achtergrond en omstandigheden. \n\nActiviteiten\n\nRaster levert een breed scala aan welzijnsbevorderende activiteiten en voorzieningen. Zo kunt u bij ons terecht voor kinderopvangvoorzieningen (zoals peuterspelen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders). Maar we zijn ook actief op het gebied van buurtwerk, sociaal-cultureel werk en buurtaccomodaties. Daarnaast ontwikkelen wij diverse wijkprojecten en voeren deze uit in samenwerking met andere organisaties uit Deventer.

Foto's