School van Vrede Deventer

Over School van Vrede Deventer

Kinderen helpen met hun schoolwerk en ruimte geven voor spel, ontspanning en samenzijn.\n\nActiviteiten\n\nSamen spelen, zingen, eten en huiswerkbegeleiding

Foto's