Vrijwilligerscentrale Deventer

Over Vrijwilligerscentrale Deventer

De VCD is een stichting en heeft als belangrijkste doelstelling: het ondersteunen en vernieuwen van vrijwilligerswerk in Deventer en omgeving. De VCD richt zich o.a. op het virtueel aanbieden van vrijwilligerswerk en het ondersteunen van organisaties.\n\nActiviteiten\n\nOnder andere bemiddeling op gebied van vrijwilligerswerk. Intake-gesprekken voeren met vrijwilligers; informeren van vrijwilligersorganisaties.

Foto's