nationaal Ouderenfonds

Over nationaal Ouderenfonds

Het Ouderenfonds zet zich, als enige goede doel, uitsluitend in voor kwetsbare ouderen in Nederland. Onze missie hierbij is: Het helpen van ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven van deze groep bevorderen. \n\nActiviteiten\n\nEenzaamheid onder ouderen verminderen door bezoekvrijwilligers, uitjes organiseren en het geven van training (bv omgaan met tablet)

Foto's